Organický Rankinov cyklus

Naše dlhoročné skúsenosti s veľkými chladiacimi systémami a naša vášeň pre energeticky účinnú technológiu viedli k našej aktívnej účasti na rozvoji systémov organického Rankinovho cyklu (ORC), ktoré slúži na obnovu tepla a výrobu elektrickej energie z odpadového tepla. S nami, ako vašim partnerom pre aplikácie systémov ORC, sa môžete spoľahnúť na kalkulácii softvéru najvyššej kvality s modulárnym a flexibilným portfóliom výrobku. Momentálne podnikáme potrebné kroky k zintenzívneniu nášho najväčšieho kapacitného rozsahu, ktorý predstavuje prípojky o veľkosti 6 palca a značnú univerzálnosť.