SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Organický Rankinov cyklus

Naše dlhoročné skúsenosti s veľkými chladiacimi systémami a naša vášeň pre energeticky účinnú technológiu viedli k našej aktívnej účasti na rozvoji systémov organického Rankinovho cyklu (ORC), ktoré slúži na obnovu tepla a výrobu elektrickej energie z odpadového tepla. S nami, ako vašim partnerom pre aplikácie systémov ORC, sa môžete spoľahnúť na kalkulácii softvéru najvyššej kvality s modulárnym a flexibilným portfóliom výrobku. Momentálne podnikáme potrebné kroky k zintenzívneniu nášho najväčšieho kapacitného rozsahu, ktorý predstavuje prípojky o veľkosti 6 palca a značnú univerzálnosť. 

Súvisiace produkty