Akumulácia energie

Obnoviteľné zdroje energie zvyšujú dopyt po alternatívnych výrobných jednotkách s konštantným zaťažením s prerušovanou obsluhou. Toto prispieva k ťažkému usmerňovaniu kapacity podľa prirodzeného denného kolísaniu dopytu. Rôzne formy uchovávania energie sú atraktívnejšími možnosťami ako zvyšovať reguláciu zaťaženia a investície do výroby energie s flexibilnejšími kapacitami čiastočného zaťaženia.

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti dimenzovania výmenníkov tepla ako kritických komponentov pre skladovanie energie v rozsahu mnoho megawattov (tepelný, stlačený alebo skvapalnený vzduch a prečerpávané teplo), ako aj pre rôzne technológie zemného plynu, ktoré sú potrebné pre elektrárne typu „elektrina na plyn“ (P2G). Na trhu, na ktorom požiadavky kapacít a tlakov zariadení predstavujú pre väčšinu dodávateľov výmenníkov tepla prekážky, my ponúkame portfólio nadpriemerného výrobku. S výmenníkmi tepla spoločnosti SWEP budete potrebovať menej jednotiek, čo vedie k lacnejšiemu a jednoduchšiemu usporiadaniu systému.