SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Akumulácia energie

Obnoviteľné zdroje energie zvyšujú dopyt po alternatívnych výrobných jednotkách s konštantným zaťažením s prerušovanou obsluhou. Toto prispieva k ťažkému usmerňovaniu kapacity podľa prirodzeného denného kolísaniu dopytu. Rôzne formy uchovávania energie sú atraktívnejšími možnosťami ako zvyšovať reguláciu zaťaženia a investície do výroby energie s flexibilnejšími kapacitami čiastočného zaťaženia.

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti dimenzovania výmenníkov tepla ako kritických komponentov pre skladovanie energie v rozsahu mnoho megawattov (tepelný, stlačený alebo skvapalnený vzduch a prečerpávané teplo), ako aj pre rôzne technológie zemného plynu, ktoré sú potrebné pre elektrárne typu „elektrina na plyn“ (P2G). Na trhu, na ktorom požiadavky kapacít a tlakov zariadení predstavujú pre väčšinu dodávateľov výmenníkov tepla prekážky, my ponúkame portfólio nadpriemerného výrobku. S výmenníkmi tepla spoločnosti SWEP budete potrebovať menej jednotiek, čo vedie k lacnejšiemu a jednoduchšiemu usporiadaniu systému.

Súvisiace produkty