SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Účinné chladenie datacentra Infosys.

Keď si indická IT firma Infosy Technologies Ltd. vybrala spoločnosť Scheinder Eletric na montáž chladiaceho systému pre datacentrum, Schneider Electric sa rozhodla pre účinné spájkované doskové tepelné výmenníky (BPHE) firmy SWEP.

Schneider Electric je globálna firma, ktorá sa od 19. storočia zameriavala hlavne na oceliarsky priemysel, ťažké stroje a stavbu lodí. Medzitým sa zmenila na globálneho odborníka na elektrinu a automatizáciu. Pri tvorbe riešení vychádza z toho, že prístup k spoľahlivej, bezpečnej, účinnej a udržateľnej energii je základné ľudské právo. Vďaka novým inovatívnym riešeniam chce Schneider Electric riešiť energetický paradox, kde treba vyvážiť uhlíkovú stopy planéty a potrebu energie.

Pri zohľadnení ekologického aspektu je logické, že si Schneider Electric chcela preveriť SWEP ako partnera pri požiadavke dodať indickej IT spoločnosti Infosys Technologies chladiaci systém pre dôležité IT vybavenie. Bolo treba dodať systém voda-voda pre datacentrum. Na izolovanie primárneho a sekundárneho zdroja sa použil BPHE, keďže primárnym zdrojom vody je chladiaca veža. Sekundárny zdroj, do ktorého sa privádza voda, sú chladiace cievky napájajúce dôležité IT zariadene.

SWEP na projekt dodal model B439. BPHE firmy SWEP sa dovtedy nepoužili v žiadnom projekte spoločnosti Schneider Electric, preto boli spočiatku trochu skeptickí ohľadne účinnosti, no „testovanie priamo na prevádzke ich presvedčilo“.

BPHE sa používa pri dôležitom jednofázovom systéme voda-voda, kde treba počas celej prevádzky udržiavať chladiacu teplotu datacentra. Účinný B439 je vhodný na vysoký tepelný prenos. Má dva typy dosiek, ktoré sa dajú použiť aj spolu, a je vhodný pre široký rad vykurovacích, chladiacich a priemyselných systémov. 4″ potrubie zvládne prietok vody do 156 m³/h (686 gpm). Schneider Electric je zároveň spokojná s rozmermi BPHE. „Sú kompaktné a ľahko sa montujú, a sme veľmi spokojní s priloženou dokumentáciou aj technickou podporou.“