SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Inovatívny dizajn dosiek

AsyMatrix® je nová technológia spoločnosti SWEP pre asymetrické, natvrdo spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE). Asymetrická kanálová konfigurácia elegantne kombinuje maximálne prenos tepla na strane chladenia s minimálnym poklesom tlaku na druhej strane. Zvýšená energetická účinnosť a lepšie využívanie štruktúrovaného materiálu v porovnaní s konvenčnými výmenníkmi tepla poskytuje vhodnejšie riešenie vo vhodnejších aplikáciá

Chladiče

Ako fungujú?

Aby bola dosiahnutá vysoké chladiaca kapacita, v chladičoch sú veľmi vysoké prietoky kvapalín. Vysoký tok však zvyšuje pokles tlaku, a preto je na čerpanie potrebná väčšia energia. Toto znižuje celkovú účinnosť systému.

AsyMatrix® umožňuje zníženie poklesu tepla na sekundárnej strane, pričom udrží dobrý prenos tepla.


Výhody

 • výkon jednotky BPHE AsyMatrix® nie je obmedzený poklesom tlaku a môže byť použitých menej dosiek
 • technológia AsyMatrix® znižuje zadržovací objem vnútorného okruhu až o 30 %AsyMatrix® znamená menšiu náplň R410A, čo šetrí peniaze na chladivo a zároveň pomáha výrobcom dodržiavať európsku legislatívu v oblasti životného prostredia
 • úzke kanály pre chladivo zvyšujú prenos tepla a účinnosť
 • pokles tlaku je nižší (asi o 30 % v porovnaní s konvenčnou jednotkou BPHE normálnych chladičov). To znamená menšie zaťaženie sekundárneho čerpadla kvapaliny a zlepšený chladiaci faktor (COP)

Fakta

Zvýšením teploty vypařování o 1 K přispívá DP300 třemi procenty (3 %) k vyššímu COP/EER pro chladič.

U chladiče o výkonu 200 kW a při 3000 provozních hodinách za rok budou roční úspory kolem 5000 kWh neboli kolem 500 eur.

DP300 má vysokou kapacitu teplotního zatížení ve výši 12,5 kW/m2, coz znamená, že používá DP300 o zhruba 25 % méně materiálu než konvenční natvrdo pájené výměníky tepla.​

AsyMatrix® a domácí plynové kotle​

Výhody
AsyMatrix® ponúka pôvodné asymetrické riešenie s dvomi teplotne odlišnými stranami s nasledovným výsledkom:

 • zlepšený prenos tepla na strane vodovodnej vody,
 • Nižší pokles tlaku na strane ústredného kúrenia,
 • potreba menšieho počtu dosiek,
 • kompaktnejšie prevedenie ako u tradičnej technológii
 • Menší a lehčí BPHE znamená menší potřebu čerpací kapacity v okruzích ústředního topení.

Fakty
Na pravej strane nájdete účinnosť AsyMatrix® zobrazenú na simuláciách poklesov tlaku v troch z našich jednotiek BPHE určených pre aplikácie s kotlom: E5AS (s technológiou AsyMatrix®) a E5T a E6T.

Výhody AsyMatrix®

Menej materiálu, menej energie, vyšší výkon, vyššia účinnosť
V asymetrickej jednotke BPHE preteká výmenníkom tepla rovnaké množstvo ako v symetrickej jednotke. Asymetrické vzory na doskách však umožňujú dosiahnutie optimalizovaného poklesu tlaku a prenosu tepla na oboch stranách. Toto optimálne využitie poklesov tlaku znamená menej stratenej energie.

AsyMatrix® zahŕňa veľké množstvo výhod, napríklad:

 • vyššia kapacita,
 • vyšší výkon,
 • menšie čerpadlá, ktoré spotrebujú menej energie,
 • menšia plošná veľkosť.