AsyMatrix® - inovatívny dizajn dosiek

AsyMatrix® je nová technológia spoločnosti SWEP pre asymetrické, natvrdo spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE). Asymetrická kanálová konfigurácia elegantne kombinuje maximálne prenos tepla na strane chladenia s minimálnym poklesom tlaku na druhej strane. Zvýšená energetická účinnosť a lepšie využívanie štruktúrovaného materiálu v porovnaní s konvenčnými výmenníkmi tepla poskytuje vhodnejšie riešenie vo vhodnejších aplikáciá

Chladiče

Ako fungujú?

Aby bola dosiahnutá vysoké chladiaca kapacita, v chladičoch sú veľmi vysoké prietoky kvapalín. Vysoký tok však zvyšuje pokles tlaku, a preto je na čerpanie potrebná väčšia energia. Toto znižuje celkovú účinnosť systému.

AsyMatrix® umožňuje zníženie poklesu tepla na sekundárnej strane, pričom udrží dobrý prenos tepla.


Výhody

 • výkon jednotky BPHE AsyMatrix® nie je obmedzený poklesom tlaku a môže byť použitých menej dosiek
 • technológia AsyMatrix® znižuje zadržovací objem vnútorného okruhu až o 30 %AsyMatrix® znamená menšiu náplň R410A, čo šetrí peniaze na chladivo a zároveň pomáha výrobcom dodržiavať európsku legislatívu v oblasti životného prostredia
 • úzke kanály pre chladivo zvyšujú prenos tepla a účinnosť
 • pokles tlaku je nižší (asi o 30 % v porovnaní s konvenčnou jednotkou BPHE normálnych chladičov). To znamená menšie zaťaženie sekundárneho čerpadla kvapaliny a zlepšený chladiaci faktor (COP)

Fakta

Zvýšením teploty vypařování o 1 K přispívá DP300 třemi procenty (3 %) k vyššímu COP/EER pro chladič.

U chladiče o výkonu 200 kW a při 3000 provozních hodinách za rok budou roční úspory kolem 5000 kWh neboli kolem 500 eur.

DP300 má vysokou kapacitu teplotního zatížení ve výši 12,5 kW/m2, coz znamená, že používá DP300 o zhruba 25 % méně materiálu než konvenční natvrdo pájené výměníky tepla.​

AsyMatrix® a domácí plynové kotle​

Výhody
AsyMatrix® ponúka pôvodné asymetrické riešenie s dvomi teplotne odlišnými stranami s nasledovným výsledkom:

 • zlepšený prenos tepla na strane vodovodnej vody,
 • Nižší pokles tlaku na strane ústredného kúrenia,
 • potreba menšieho počtu dosiek,
 • kompaktnejšie prevedenie ako u tradičnej technológii
 • Menší a lehčí BPHE znamená menší potřebu čerpací kapacity v okruzích ústředního topení.

Fakty
Na pravej strane nájdete účinnosť AsyMatrix® zobrazenú na simuláciách poklesov tlaku v troch z našich jednotiek BPHE určených pre aplikácie s kotlom: E5AS (s technológiou AsyMatrix®) a E5T a E6T.

Výhody AsyMatrix®

Menej materiálu, menej energie, vyšší výkon, vyššia účinnosť
V asymetrickej jednotke BPHE preteká výmenníkom tepla rovnaké množstvo ako v symetrickej jednotke. Asymetrické vzory na doskách však umožňujú dosiahnutie optimalizovaného poklesu tlaku a prenosu tepla na oboch stranách. Toto optimálne využitie poklesov tlaku znamená menej stratenej energie.

AsyMatrix® zahŕňa veľké množstvo výhod, napríklad:

 • vyššia kapacita,
 • vyšší výkon,
 • menšie čerpadlá, ktoré spotrebujú menej energie,
 • menšia plošná veľkosť.