Úpravy podľa požiadaviek zákazníka

Spoločné odborné znalosti prinášajú najlepšie výsledky

 

V spoločnosti SWEP využívame odborné znalosti použitia, inovačné myslenie a osobné záväzky na optimalizáciu systému každého zákazníka. Týmto sme si získali dôveru mnohých svetových výrobcov vykurovacích a chladiacich zariadení. Spolu vytvárame výrobky budúcnosti.

Jednoducho inteligentný prenos tepla

Naša spájkovaná technológia značne znižuje plochu a náklady na životný cyklus, a rovnako ponúka ekologicky najvhodnejšie riešenie. S nami ako vašim partnerom máte prístup k najširšej ponuke spájkovaných doskových tepelných výmenníkov na trhu, od najmenších veľkostí po najväčší objem, ktoré zodpovedajú potrebám nielen háklivých, ale aj agresívnych procesov, a ktorých výkon vám odporúčajú tretie strany.

Vyrobené na objednávku a už osvedčené

Spoločné odborné znalosti a jednotný rozvoj nám umožňuje optimalizáciu riešenia pre každého zákazníka. Myslíme si, že hoci je každý systém jedinečný, zaslúži si taktiež osvedčenú technológiu, ktorej úspornému výkonu sa dá veriť. Zostavujeme optimálne kombinácie doskového dizajnu, materiálov a prípojok z klasických komponentov. Tento modulárny koncept zabezpečuje maximálny výkon a zachováva krátke dodacie lehoty.

Záruka kvality a bezpečnosti tretích strán

Ročne sa v našich výrobných závodoch po celom svete vyrobí takmer 3,5 milióna kusov tepelných výmenníkov. Automatické integrované lisovacie linky trvale zaručujú vysokú kvalitu a všetky nové výrobky kontrolujeme v laboratóriu na prenos tepla. Všetky priestory spoločnosti SWEP spĺňajú normy ISO 9001 a ISO 14001. Ponúkame plnú sledovateľnosť a väčšinu osvedčení priamo súvisiacich s prevádzkou tepelných výmenníkov.

Jedinečný kalkulačný softvér

Náš jedinečný SSP softvér umožňuje moderný výpočet a výber vhodného tepelného výmenníka. Jednoducho zadajte vstupné dáta svojho systému a SSP vám okamžite poskytne optimálne riešenie spájkovaného doskového tepelného výmenníka. Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu a dostupnosti v niekoľkých jazykoch sa program stal uprednostňovaným nástrojom inžinierov po celom svete. SSP je k dispozícii zdarma na našich webových stránkach.