Prepravné chladiarenské zariadenia

Týka sa to dvoch typov prepravy:

  • námorných kontajnerov,
  • nákladnej dopravy.

V týchto chladiarenských systémoch je hlavnou výzvou veľká prevádzková oblasť jednotky. Požadovaná teplota je obvykle medzi +7 °C až - 24 °C. Identifikované aplikácie našich produktov sú:

  • Úsporné zariadenie
  • Tepelný výmenník na nasávaný plyn

Dôvod inštalácie týchto jednotiek BPHE sa týka zvýšenej systémovej efektívnosti, ktorú možno dosiahnuť za pomoci týchto dodatočných vlastností - zvýšenie, ktoré uspokojuje zvýšenú komplexnosť obehu. Dané chladivá sú R134a aR404A. Práve prebiehajú zaujímavé prípadové štúdie využívajúce CO2 ako náhradu syntetických chladív. V týchto prípadoch sa zvažuje transkritický cyklus.