SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Prepravné chladiarenské zariadenia

Týka sa to dvoch typov prepravy:

  • námorných kontajnerov,
  • nákladnej dopravy.

V týchto chladiarenských systémoch je hlavnou výzvou veľká prevádzková oblasť jednotky. Požadovaná teplota je obvykle medzi +7 °C až - 24 °C. Identifikované aplikácie našich produktov sú:

  • Úsporné zariadenie
  • Tepelný výmenník na nasávaný plyn

Dôvod inštalácie týchto jednotiek BPHE sa týka zvýšenej systémovej efektívnosti, ktorú možno dosiahnuť za pomoci týchto dodatočných vlastností - zvýšenie, ktoré uspokojuje zvýšenú komplexnosť obehu. Dané chladivá sú R134a aR404A. Práve prebiehajú zaujímavé prípadové štúdie využívajúce CO2 ako náhradu syntetických chladív. V týchto prípadoch sa zvažuje transkritický cyklus.

Súvisiace produkty