SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Supermarkety

V poslednom desaťročí sme boli svedkami, spolu s tradičnými systémami DX, neustáleho nárastu nových technológií používajúcich CO2 CO2 ako chladivo a ako druhotné chladiarenské médium. Systémy v obchodných domoch sú rozdelené do dvoch teplotných úrovní, ST a NT:

  • ST: vitríny a chladiarenské miestnosti od +6 do 0 °C,
  • NT: vitríny a chladiarenské miestnosti od -18 do -24 °C.

Systémy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vyššie uvedeným teplotným úrovniam. V severnej Európe sme videli postupné zavedenie transkritických pomocných systémov, ktoré ako chladivo využívajú CO2, aj pri ST a aj pri NT. V ostatných krajinách sú štandardnejším riešením hybridné systémy. V týchto systémoch sa R134a používa ako chladivo pri ST a CO2, kondenzovaný pomocou kaskádovej jednotky BPHE, je chladivom používaným pri NT. Čerpacie systémy využívajúce CO2 ako chladiace médium sa používajú v horúcich krajinách, vďaka úsporám nákladov na veľkosť potrubia a zvýšenej efektívnosti. Na rozvíjajúcich sa trhoch sa systémy obchodných domov obvykle vyrábajú za pomoci chladiarenských jednotiek s nemrznúcou kvapalinou a cirkulácia glycolu sa zabezpečuje prostredníctvom odstredivého čerpadla.