SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Rekuperácia tepla

Jednotný a rezidenčný/ľahký komerčný systém je prevažne priamy expanzný systém, ktorého účelom je odvádzanie tepla z nestlačeného vzduchu. Kompaktnosť jednotiek BPHE robí z výmenníka tepla to menej vhodné riešenie pre tento účel. Jednotka BPHE by však mohla byť využitá na zvýšenie efektívnosti systému jej využitím ako ekonomizéra, interného výmenníka tepla, subchladiča a/alebo využitia odpadového tepla.

Pri klimatizácii je možné teplo obnoviť pri veľmi nízkych nákladoch a môže sa použiť na ohrev úžitkovej vody, bazénov, atď., ekologicky šetrnejším spôsobom. Mottom spoločnosti SWEP je rozumné využívanie zdrojov Zeme a na podporu tohto ponúkame vysokoúčinné, kompaktné a univerzálne riešenia obnovy tepla pre veľké aplikácie chladičov, ako aj pre menšie rezidenčné systémy.

Súvisiace produkty