Rekuperácia tepla

Jednotný a rezidenčný/ľahký komerčný systém je prevažne priamy expanzný systém, ktorého účelom je odvádzanie tepla z nestlačeného vzduchu. Kompaktnosť jednotiek BPHE robí z výmenníka tepla to menej vhodné riešenie pre tento účel. Jednotka BPHE by však mohla byť využitá na zvýšenie efektívnosti systému jej využitím ako ekonomizéra, interného výmenníka tepla, subchladiča a/alebo využitia odpadového tepla.

Pri klimatizácii je možné teplo obnoviť pri veľmi nízkych nákladoch a môže sa použiť na ohrev úžitkovej vody, bazénov, atď., ekologicky šetrnejším spôsobom. Mottom spoločnosti SWEP je rozumné využívanie zdrojov Zeme a na podporu tohto ponúkame vysokoúčinné, kompaktné a univerzálne riešenia obnovy tepla pre veľké aplikácie chladičov, ako aj pre menšie rezidenčné systémy.