Sušiče vzduchu

Kondenzácia je častým problémom v systémoch so stlačeným vzduchom. Môže spôsobiť koróziu a značné poškodenie zariadenia, ktoré používa vzduch. Stlačený vzduch sa musí vždy vysušiť, ak sa má používať v akomkoľvek stroji. Máme pre vás riešenie vo forme chladiacich sušičov vzduchu, ktoré zabraňujú kondenzácii vody v pneumatických systémoch. Sušič vzduchu sa musí vysporiadať s vlhkosťou v nasýtenom vzduchu pri výstupnom tlaku a teplote. Časť z pôvodnej vlhkosti kondenzovala počas stlačenia a odlúčila sa v kompresore.

Naše jedinečné riešenie spájkovaných doskových výmenníkov tepla (BPHE) zahŕňajú jednotky ADWIS a konfigurácie „duálna-nad-dvojfázová“ (D2P). Aplikácie pre koncových zákazníkov zahŕňajú chladenie „voda do vody“ , chladenie kompresora, obnovu tepla a kondenzátory.