SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Sušiče vzduchu

Kondenzácia je častým problémom v systémoch so stlačeným vzduchom. Môže spôsobiť koróziu a značné poškodenie zariadenia, ktoré používa vzduch. Stlačený vzduch sa musí vždy vysušiť, ak sa má používať v akomkoľvek stroji. Máme pre vás riešenie vo forme chladiacich sušičov vzduchu, ktoré zabraňujú kondenzácii vody v pneumatických systémoch. Sušič vzduchu sa musí vysporiadať s vlhkosťou v nasýtenom vzduchu pri výstupnom tlaku a teplote. Časť z pôvodnej vlhkosti kondenzovala počas stlačenia a odlúčila sa v kompresore.

Naše jedinečné riešenie spájkovaných doskových výmenníkov tepla (BPHE) zahŕňajú jednotky ADWIS a konfigurácie „duálna-nad-dvojfázová“ (D2P). Aplikácie pre koncových zákazníkov zahŕňajú chladenie „voda do vody“ , chladenie kompresora, obnovu tepla a kondenzátory. 

Súvisiace produkty