Ropa a plyn

Naše modulárne portfólio výrobkov nám umožňuje vyrábať spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) na objednávku pre také aplikácie ako sú systémy odparovania alebo kondenzácie zemného plynu, obohacovanie bioplynu a selektívna ťažba plynových zložiek, rovnako ako aj pre priemyselné využitie plynov ako je vzduch alebo oxid uhličitý. Výmenníky spoločnosti SWEP sú svojou kompaktnosťou, vysokou tepelnou účinnosťou, jednoduchým nastavením a krátkou dobou realizácie lepšie ako výmenníky s technológiou „plášť a potrubie“, historicky dominantnou technológiou pre väčšinu z týchto systémov.

Naša široká ponuka spájkovaných doskových výmenníkov tepla vyhovie chladeniu mnohých typov oleja, ako sú hydraulické, motorové a prevodové oleje. Spoľahlivosť a kompaktnosť našich výmenníkov tepla sú vysoko cenené pri využívaní chladenia oleja v motoroch, veterných mlynoch, vlakoch, atď., kde je priestor pre umiestnenie výmenníka tepla a prístup na jeho údržbu obmedzený. Naše rozsiahle portfólio sa dokáže vyrovnať s rôznymi výzvami, od extrémne viskóznych prevodových olejov po alternatívy bez prímesku medi. Vďaka optimalizovaným olejovým a vodným kanálom s vysokým prietokom, umožňuje AsyMatrix® technológia našej spoločnosti výrobu ešte menších systémov.