Mestské chladenie

Zvyšuje sa záujem o mestské chladenie extenzívnymi rozvádzacími systémami - technológia podobná mestskému vykurovaniu. Mestské chladenie sa vzťahuje na centrálnu výrobu chladiacej energie, ktorá sa distribuuje spotrebiteľom vo forme studenej vody v uzatvorenom okruhu a je najbežnejšie v budovách s vysokým dopytom po chladení, ako sú kancelárske budovy, továrne a nemocnice. Spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) spoločnosti SWEP ponúkajú pre tieto systémy neporaziteľný výkon a priestorovo úspornú kompaktnosť. 

Mestské chladenie ponúka niekoľko výhod

  • Nižšie náklady životného cyklu. Nepodliehajúci vplyvu vonkajšieho prostredia.
  • Ekologicky udržateľné. Znižuje používanie freónov a ponúka vyššie využitie energie v porovnaní s bežnými chladiacimi technológiami.
  • Výhodnejší. Nie sú potrebné žiadne lokálne chladiarenské prístroje, t.z. žiadna údržba, ani manipulácia s freónmi, a žiadne budúce poplatky alebo právne predpisy.
  • Cena a záruka. Nižšie náklady na energiu, minimálna údržba, nízke investičné náklady pre odberateľa a zvýšené zabezpečenie dodávky.

Úspora miesta vysokým výkonom s našimi spájkovanými doskovými výmenníkmi tepla

  • Modely s najvyšším výkonom na trhu, ktoré vyhovejú potrebám väčších systémov
  • Produkt je kompaktný a ľahko sa montuje, vrátane modulárnej redundancie
  • Malé rozmery produktu šetria miestom, ktoré sa dá využiť na iné strojové vybavenie alebo prenájom - cenná výhoda v husto obývaných oblastiach.