SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Mestské chladenie

Zvyšuje sa záujem o mestské chladenie extenzívnymi rozvádzacími systémami - technológia podobná mestskému vykurovaniu. Mestské chladenie sa vzťahuje na centrálnu výrobu chladiacej energie, ktorá sa distribuuje spotrebiteľom vo forme studenej vody v uzatvorenom okruhu a je najbežnejšie v budovách s vysokým dopytom po chladení, ako sú kancelárske budovy, továrne a nemocnice. Spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) spoločnosti SWEP ponúkajú pre tieto systémy neporaziteľný výkon a priestorovo úspornú kompaktnosť. 

Mestské chladenie ponúka niekoľko výhod

  • Nižšie náklady životného cyklu. Nepodliehajúci vplyvu vonkajšieho prostredia.
  • Ekologicky udržateľné. Znižuje používanie freónov a ponúka vyššie využitie energie v porovnaní s bežnými chladiacimi technológiami.
  • Výhodnejší. Nie sú potrebné žiadne lokálne chladiarenské prístroje, t.z. žiadna údržba, ani manipulácia s freónmi, a žiadne budúce poplatky alebo právne predpisy.
  • Cena a záruka. Nižšie náklady na energiu, minimálna údržba, nízke investičné náklady pre odberateľa a zvýšené zabezpečenie dodávky.

Úspora miesta vysokým výkonom s našimi spájkovanými doskovými výmenníkmi tepla

  • Modely s najvyšším výkonom na trhu, ktoré vyhovejú potrebám väčších systémov
  • Produkt je kompaktný a ľahko sa montuje, vrátane modulárnej redundancie
  • Malé rozmery produktu šetria miestom, ktoré sa dá využiť na iné strojové vybavenie alebo prenájom - cenná výhoda v husto obývaných oblastiach.

Súvisiace produkty