Mestské vykurovanie

Mestské vykurovanie je technický systém vykurovania mestských oblastí prenášaním tepla vo forme teplej vody potrubnou sieťou. Zdroj tepla dodáva jedna alebo viac centralizovaných tovární, ktoré sa ďalej zo staníc mestského vykurovania prenáša do bytov a domov. Mestské vykurovanie sa využíva hlavne tam, kde je vysoký dopyt po teple a kde nie sú spotrebitelia veľmi rozptýlení, ako napr. v mestách s chladným podnebím. Mestské vykurovanie je najbežnejšie v severných, východných a západných častiach Európy, Ruska a Číny, ale vyskytuje sa aj v USA, Japonsku a Južnej Kórey. 

Mimoriadne náklady životného cyklu so spájkovanou technológiou

Spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) spoločnosti SWEP ponúkajú široký kapacitný rozsah pre systémy mestského vykurovania spolu s viacerými výhodami oproti tepelným výmenníkom „plášť a potrubie“ a doskovým výmenníkom (PHE), ktoré sa využívali v minulosti:

  • Kompaktné. Ľahko sa umiestňujú na malé, ťažko dostupné miesta, čím šetria čas a náklady na montáž.
  • Spoľahlivé. Naše spájkované doskové výmenníky tepla sú odolné a spoľahlivé. Vo výrobe testujeme ich hermetické vlastnosti, kompaktnosť a rovnako prechádzajú testovaním héliom.
  • Minimálna údržba. Naše spájkované doskové výmenníky tepla nemajú tesnenie, ktoré by si vyžadovalo nahradzovanie, a obvykle sú samočistiace vďaka vysoko turbulentným tokom. V systémoch s vysokým nebezpečenstvom zanášania alebo vzniku usadenín je čistenie jednoduché bez nutnej demontáže. Toto šetrí náklady na pracovné sily a odstávku výroby, a preto zaručuje nižšie náklady životného cyklu.
  • Menej uhlíkových splodín. Naše spájkované doskové výmenníky tepla sú jednoducho energeticky najúspornejším spôsobom prenosu tepla z jedného prostriedku do druhého. Takmer 100 % materiálu našich spájkovaných doskových výmenníkov tepla sa používa na prenos tepla, čo je nákladovo efektívne a ekologicky viac udržateľné.