SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Prípadové štúdie

BPHE od spoločnosti SWEP sa nevyrovnajú žiadne vysokokapacitné priemyselné chladiace zariadenia

Priemyselné chladiace zariadenia sa dodávajú v rozličných veľkostiach a prevedeniach. Pri vysoko kapacitných chladiacich zariadeniach sa už tradične používajú rúrkové tepelné výmenníky, no BPHE od spoločnosti SWEP to začínajú meniť. Sú výkonné, no malé, a dokonale sa hodia pre väčšinu priemyselných systémov.

Účinné vykurovanie národnej budovy v čínskom Pekingu

Národná budova, jedna z najväčších halových stavieb na svete, potrebovala spoľahlivé a účinné vykurovanie priestorov a ohrev teplej vody.

BPHEs in district heating systems

The city of Hoyerswerda, in eastern Germany, decided to modernize the city's district heating system.

Geothermal stack of BPHEs

Geothermal energy storage is a new energy-saving application with promising future growth potential. Reduced fossil fuel burning and a 95% reduction of CO2 emissions are clear advantages of this system.

Fortum force expands in the Swedish capital

Fortum Värme, the largest district heating company in Sweden, has been a SWEP customer since the start of the new millennium. The two companies have worked closely on district heating substations.

Environmentally friendly supermarket

Keeping food fresh with CO2 and brine. Supermarket refrigeration systems commonly use synthetic refrigerants such as R404A and R22.

Ecology meets economy in a sustainable office building

The Slovak city of Košice has recently seen the construction of a new and innovative building – the EcoPoint Office Center. 

Budova holandskej univerzity sa dočkala priekopníckeho klimatizačného systému

Ohromujúca novostavba Centra vied o živých organizmoch holandskej Groningenskej univerzity sa môže pochváliť revolučným klimatizačným systémom, ktorý o 60 % znižuje množstvo energie potrebnej na vykurovanie a chladenie.

Clean or untreated water? A BPHE works with both

Industries around the world have to face the challenge of water contamination due to insufficient filtration.

Cooling of test engine

SWEP BPHE’s are widely used within test equipment for engine development, where they both serve for realistic engine operation and accuracy in measurement equipment.

Chladenie potravín transkritickým CO₂

Väčšina vedcov sa zhoduje v tom, že svetová klíma sa mení a spôsobuje to ľudská činnosť.

Container with cooling capacity

Cooling facilities in ambient temperatures of up to 50 °C are a well-known challenge in the industry.  SWEP's containerized, Energy Transfer Stations for district cooling provide the solution.