Kombinované systémy

Spoločnosť SWEP sa podieľa na niekoľkých nových a pripravovaných technológiách a vie poskytnúť riešenia výmenníkov tepla pre mnoho rôznych typov kombinovaných vykurovacích systémov pre obytné priestory. 

Mikro-kombinované sústavy na výrobu tepla a elektrickej energie (MCHP)


Tieto systémy produkujú menšie množstvo emisií CO2 a poskytujú vyššiu nezávislosť od centrálne dodávanej elektriny, čo môže byť veľmi cennou výhodou v niektorých oblastiach. Mikro-kombinované sústavy vyrábajú súčasne úžitkové teplo a elektrickú energiu v domácnosti. Zariadenie s plynovým motorom bežne vyrába elektrinu zo zemného plynu. Teplo generované v motore spolu s teplom výfukových plynov je potom použitý na ohrev vody z vodovodu a vykurovanie bytov. Z dlhodobého hľadiska môžu byť však plynové motory nahradené systémami s palivovými článkami. Napriek tomu, že tieto systémy ponúkajú vyššiu účinnosť a menej hluku a emisií, sú v súčasnej dobe oveľa drahšie.

Absorpčné systémy

Absorpčné systémy sa v súčasnosti využívajú najmä vo veľkých absorpčných chladičoch. Malé systémy zamerané na vykurovanie priestorov, známe ako absorpčné tepelné čerpadlá alebo plynové tepelné čerpadlá, sú ale stále v obľube. Ak je obmedzená dodávka elektrickej energie alebo je výdatné teplo, absorpčné tepelné čerpadlá poskytujú alternatívny spôsob ako generovať teplo. Môžu byť poháňané akýmkoľvek zdrojom tepla, okrem iného solárnou energiou a geotermálnou vodou. Absorpčné tepelné čerpadlá majú vyššiu energetickú účinnosť ako plynové kotle a vedia dobre využiť druhoradé teplo okolia. Ich účinnosť sa dá výrazne zväčšiť použitím spájkovaných doskových výmenníkov tepla ako prechodných jednofázových výmenníkov tepla. Naše výmenníky poskytujú vysoko účinný prenos tepla, čo znižuje tepelný príkon potrebný na dosiahnutie určitého efektu.