Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá premieňajú obnoviteľnú energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na užitočné teplo pre pohodlné vykurovanie a teplú úžitkovú vodu. Najbežnejšie technológie tepelného čerpadla využíva veľmi efektívny chladiaci cyklus, ktorý bežne dodáva 3 až 5 násobne viac úžitkovej energie ako sa spotrebuje pri riadení kompresora. Niektoré tepelné čerpadlá sú reverzné, čo znamená, že môžu poskytovať kúrenie v zimnom období a chladenie v lete.

Tepelné čerpadlá zem/voda

Tepelné čerpadlá zem/voda (GSHP) využíva energiu nahromadenú v podloží, povrchu pôdy alebo vode ako zdroj tepla pre výparník. Výparníkynašich spájkovaných doskových výmenníkov tepla (BPHE) optimalizovali distribučné zariadenia na zabezpečenie najlepšej možnej účinnosti vo funkciách výparníka tepelného čerpadla zem/voda.
Máme širokú škálu spájkovaných doskových výmenníkov tepla so značnou termálnou dĺžkou, čo napomáha maximalizovať účinnosť kondenzovania. Ponúkame aj dvojstenné výmenníky pre väčšiu bezpečnosť, napríklad ak chladiaci okruh priamo ohrieva úžitkovú vodu.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda

V tepelných čerpadlách vzduch/voda (AtW) sa ako zdroj tepla využíva vonkajší / odvádzaný vzduch vo vzduchovej cievke na vyparenie chladiva. Po kompresore, energia sa uvoľní do vodného okruhu, ktorý poskytuje pohodlné vykurovania alebo ohrev úžitkovej vody podobným spôsobom ako kondenzátor tepelného čerpadla zem/voda.

Pri nízkych teplotách okolitého vzduchu teplota vyparovania vzduchovej cievky klesne pod bod mrazu vody. Vlhkosť , ktorá sa na cievke zráža zamrzne a zníži účinnosť systému. Ľad na vzduchovej cievke sa bežne roztopí tak, že sa zariadenie spustí v opačnom smere, keď vzduchová cievka bude slúžiť ako kondenzátor a spájkovaný doskový výmenník tepla ako výparník. Mnoho tepelných čerpadiel vzduch/voda sú navrhnuté tak, aby fungovali ako klimatizácia v letnom období a to spustením zariadenia opäť v opačnom smere, v ktorom vzduchová cievka slúži ako kondenzátor a výmenník tepla ako výparník.

Vysoko účinné kondenzátory nášho spájkovaného doskového výmenníka tepla môžu byť vybavené rozvádzacím systémom, ktorý zvýši výkon a zmenší riziko zamrznutia, keď sú kondenzátory v prevádzke ako výparníky.

Niektoré kompresory sú v tepelných čerpadlách vzduch/voda vybavené portom ekonomizéra na zvýšenie výkonnosti. Funkcia ekonomizéra ochladzuje kompresor a zvyšuje podchladenie kvapalného chladiva. Máme štandardný výber ekonomizérov pre kompresory Emerson Copeland EVI.